Raporty

Prognozy dla IT na lata 2013 – 2016

Ponad dwie trzecie przychodów na polskim rynku IT generowana jest przez segment biznesowy. Oznacza to, że sytuacja na rynku determinowana jest kondycją poszczególnych branż polskiej gospodarki i co za tym idzie – ich wydatkami na IT. W 2012 r. przejawiały one często odmienne tendencje. Dobrym przykładem jest służba zdrowia, którą również oczekują wyższe wydatki na informatykę w 2013 r., pomimo oczekiwanego dalszego spowolnienia polskiej gospodarki.

Wydatki segmentu biznesowego w Polsce na IT, po kryzysie w 2009 r., kiedy zanotowały one 9% spadek, z roku na rok ulegały stabilnemu wzrostowi, oscylującemu około 5%. W 2012 r. jednak, szczególnie w drugiej połowie roku, zauważalne było ich przyhamowanie. W rezultacie rynek zanotował niższą dynamikę niż rok wcześniej. Według informacji zawartych w najnowszym raporcie PMR „Rynek IT dla segmentu biznesowego w Polsce 2013. Finanse, Telekomunikacja, Przemysł, Utilities, Handel. Prognozy rozwoju na lata 2013-2016” wartość rynku IT w Polsce, bez uwzględnienia przychodów generowanych przez administrację publiczną oraz odbiorców indywidualnych, wyniosła w 2012 r. prawie 20 mld zł. Oznacza to, że rynek urósł o 5%, 1,3 p.p. mniej niż rok wcześniej.

Wydatki przedsiębiorstw mają kluczowe znaczenie dla sytuacji na polskim rynku IT. W 2012 r. udział tego segmentu w wartości rynku IT wynosił ponad dwie trzecie. Przekłada się to na dynamikę całego rynku IT. Od 2007 do 2012 r. dynamika rynku IT w kraju wykazywała podobne tendencje do zmian w segmencie biznesowym – oddziaływał on stabilizująco na rynek IT ogółem. W okresie przedkryzysowym (2007-2008) wzrost na rynku biznesowym znajdował się na nieco niższym poziomie niż dynamika całego rynku IT w Polsce. Spadek rynku biznesowego w kryzysowym roku 2009 był również minimalnie mniej dotkliwy. W 2012 r. w wyniku pogorszenia sytuacji na rynku IT w drugiej połowie roku doszło niemalże do zrównania dynamik rynku IT ogółem i rynku IT dla biznesu na 5% poziomie.

Za najwyższe przychody dla dostawców IT od kilku lat odpowiada branża finansowa, obejmująca zarówno banki, parabanki i towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i szeroko pojęte podmioty finansowe, np. biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne, a także firmy świadczące usługi leasingowe. Dwa kolejne największe sektory pod względem wydatków na IT to sektor przemysłowy oraz telekomunikacyjny. W ostatnich kilku latach udziały trzech wspomnianych branż w wartości rynku IT dla segmentu biznesowego cechuje stabilność. W 2012 r. wynosiły one prawie połowę (46%) wartości rynku IT dla segmentu biznesowego oraz blisko jednej trzeciej wartości rynku IT w Polsce (31%).

Wśród innych sektorów w 2012 r. również branże handlowa oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej zanotowały wydatki na IT przekraczające 2 mld zł. Pozostałe sektory gospodarki odpowiadały w tym samym roku w sumie za prawie jedną trzecią rynku (6,3 mld zł). Z tej grupy największe przychody dla dostawców IT generowała służba zdrowia – w 2012 r. przekroczyły one miliard złotych, czyli 5% wartości rynku biznesowego. „Właśnie nakłady służby zdrowia na IT, w obliczu ogólnego spowolnienia na rynku w 2013 r., mają realne szanse, by osiągnąć jedną z najwyższych dynamik wzrostu ze wszystkich sektorów w nadchodzących czterech latach” – komentuje Zoran Vučković, jeden z autorów raportu. „Konieczność informatyzacji służby zdrowia, wynikająca z Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, wpływać będzie na wydatki tego sektora, szczególnie w krótkim okresie najbliższych 18 miesięcy” – dodaje.

Inną branżą, która będzie notować wysokie wzrosty, jest sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej ze względu na oczekiwane inwestycje w inteligentne sieci oraz liczniki. Z drugiej strony, w 2013 r. nastąpi spadek wydatków w branży budowlanej, co jest związane z pogorszeniem koniunktury i słabszymi wynikami firm z tego sektora. Na wyhamowanie spadków można liczyć dopiero w 2014 roku. Stagnacja w obszarze wydatków na IT zapanuje również w branży handlowej. Wciąż pozytywną, chociaż niższą dynamikę wzrostu wydatków na informatykę będzie notować branża przemysłowa.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana przez PMR na podstawie danych zawartych w raporcie tej firmy pt. „Rynek IT dla segmentu biznesowego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013 – 2016”.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s