Artykuły

Giganty w tarapatach i inne prognozy na 2014

2013 nie był dobrym rokiem dla globalnych rozwiązań ERP z kategorii wagi ciężkiej, jak Oracle czy SAP. Obie firmy stanęły przed wyzwaniami związanymi z nieudanymi wdrożeniami, zwłaszcza w obszarze chmury i środowiska usług współdzielonych (shared services). Jedna z najbardziej spektakularnych porażek miała miejsce w Australii, gdzie koszt nieudanego wdrożenia Oracle szacowany jest na około 370 … Czytaj dalej

Raporty

MSP nie wierzy w IT?

 „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia kondycję polskiego sektora MŚP. Opracowanie potwierdza dane GUS-u z początku 2011 r.  mówiące o niewielkim stopniu korzystania przez polskie firmy z oprogramowania do wspierania działalności przedsiębiorstwa. Omawiając sytuację polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP na tle danych makroekonomicznych i charakterystyk poszczególnych … Czytaj dalej